Αναλυτικά

  1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΖΥΓΙΟ
   Το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που διέπει τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας. Πρόκειται δηλαδή για τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος δικηγόρος μας μπορεί να σας συμβουλεύσει σε ενέργειες σχετικές με τον τομέα αυτόν, όπως ενδεικτικά με την άσκηση αγωγής – αίτησης συναινετικού διαζυγίου, θέματα διατροφής και επιμέλειας τέκνων, γονικής μέριμνας, διανομής περιουσίας, περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνο συμβίωσης, προϋποθέσεις υιοθεσίας κ.α.
  2. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   Το Εμπορικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων που διέπουν γενικά τις εμπορικές σχέσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος δικηγόρος μας μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικές με τον τομέα αυτόν, όπως ενδεικτικά με τη σύσταση εταιρειών/επιχειρήσεων, θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ εταιρειών, κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης (μισθωτήρια, συμβάσεις εργασίας), ζητήματα σχετικά με συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας/Διανομής/Δικαιόχρησης, ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίας, πτωχευτικές διαδικασίες, μεταβιβάσεις μετοχών, κατοχύρωση και ανανέωση εμπορικών σημάτων κ.α..
  3. AKINHTA
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος δικηγόρος μας μπορεί να σας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, όπως οι αγοροπωλησίες αστικών και εμπορικών ακινήτων, οι εμπορικές, χρονομεριστικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, η αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων κλπ. Ενδεικτικά, ο εξειδικευμένος συνεργάτης μας μπορεί να προβεί σε έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος (έλεγχος βαρών, πολεοδομικού καθεστώτος και χρήσεων γης, ειδικών νομικών περιορισμών από τυχόν περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, δάση, αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς και παραλίες, διατηρητέα κτίσματα κλπ.), διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων, διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του ακινήτου, χειρισμό ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κτηματολογίου (καταχώριση και διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε περίπτωση ιδιοκτησιών με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη, πρόδηλο σφάλμα κατά την καταχώριση, εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων) κ.α.
  4. ΔΑΝΕΙΑ – ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος δικηγόρος μας μπορεί να σας παρέχει συμβουλές και πλήρη νομική συνδρομή για ζητήματα διακανονισμού – ρυθμίσεων των χρεών σας προς Τράπεζες, υπαγωγή στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ζητήματα άμυνας κατά των νομικών ενεργειών των Τραπεζών εις βάρος σας (ανακοπές κατά της εκτέλεσης κ.α.), ζητήματα πλειστηριασμών και κόκκινων δανείων και γενικά να σας συνδράμει να αντεπεξέλθετε στα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των μη ρυθμισμένων χρεών και οφειλών σας και των κόκκινων δανείων σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  5. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
   Το Κληρονομικό Δίκαιο αποτελεί το τμήμα εκείνο του Αστικού Δικαίου, το οποίο ρυθμίζει την τύχη των περιουσιακών κυρίως σχέσεων ενός φυσικού προσώπου για τον μετά τον θάνατό του χρόνο.
   Ο εξειδικευμένος συνεργάτης μας μπορεί να σας παρέχει πλήρη νομική ενημέρωση και κάλυψη σχετικά με ζητήματα κληρονομικού δικαίου, όπως κληρονομικές διαφορές, κατάθεση αγωγών περί κλήρου και διεκδικήσεως της νόμιμης μοίρας, μέμψη άστοργης δωρεάς, περιπτώσεις απόπειρας σφετερισμού της κληρονομιάς ηλικιωμένων ή ασθενών, περιπτώσεις πλαστογράφησης διαθήκης ή σύνταξης διαθήκης από πρόσωπα που στερούνται της σχετικής δικαιοπρακτικής ικανότητας (π.χ. βαριά ασθενείς, ηλικιωμένοι με προβλήματα άνοιας κ.λ.π.), περιπτώσεις αποκλήρωσης και κληρονομικής αναξιότητας, ζητήματα αποδοχής και αποποίησης κληρονομίας κ.α.
  6. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
   Το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων του δικαίου που καθορίζουν τις πράξεις εκείνες που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα καθώς και την απειλούμενη κύρωση (τιμωρία – ποινή) που θα πρέπει να επιβληθεί στο δράστη των πράξεων αυτών.
   Ο εξειδικευμένος συνεργάτης δικηγόρος μας μπορεί να σας παρέχει πλήρη ενημέρωση και νομική κάλυψη, η οποία περιλαμβάνει τη νομική στήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη εγκλήσεων – μηνύσεων και υπομνημάτων καθώς και την σύνταξη και κατάθεση ενδίκων μέσων (π.χ. εφέσεων και αναιρέσεων κατά βουλευμάτων και αποφάσεων), την παράσταση σε ποινικά ακροατήρια σε περιπτώσεις εμπλοκής σας είτε ως θύτης είτε ως θύμα, και ενδεικτικά σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της ζωής (π.χ. ανθρωποκτονία είτε από δόλο είτε από αμέλεια, σωματικές βλάβες, έκθεση σε κίνδυνο κ.α.), εγκλημάτων κατά της τιμής (π.χ. εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση κ.α.), εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας (π.χ. κλοπές, ληστείες, φθορές ξένης ιδιοκτησίας), εγκλημάτων περί τα υπομνήματα (π.χ πλαστογραφία), περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων (π.χ. φοροδιαφυγή, έκδοση εικονικών τιμολογίων, απιστία, δωροδοκία, λαθρεμπορία, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, χρέη προς το Δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κ.α.).
  7. ΤΡΟΧΑΙΑ.
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος μπορεί να σας παρέχει πλήρη ενημέρωση και νομική συνδρομή σχετικά με την ανόρθωση και αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκλήθηκε σε εσάς σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με όχημα, είτε ασφαλισμένο, είτε ανασφάλιστο, και να διεκδικήσει για λογαριασμό σας αποζημίωση για τις υλικές ζημίες (ολική καταστροφή του αυτοκινήτου, μερική βλάβη οχήματος, μείωση της αγοραστικής του αξίας, έξοδα επισκευής, φύλαξης κ.α.) και για τις βλάβες του σώματος ή της υγείας σας που έχουν τυχόν προκληθεί από το ατύχημα (νοσήλια, ηθική βλάβη κ.α.).
  8. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ – ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ.
   Στο ελληνικό δίκαιο προβλέπονται διάφορες κατηγορίες αδειών διαμονής, που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη, Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα, Άδεια διαμονής για σπουδαστές ελληνικών πανεπιστημίων, Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια (οικογενειακή επανένωση), Άδεια διαμονής για επενδύσεις, Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας με αξία άνω των 250.000 Ευρώ κλπ.
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος μπορεί να σας ενημερώσει και να αναλάβει την διενέργεια των πάσης φύσεως νομικών ενεργειών (κατάθεση αιτήσεων κ.α.) που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας διαμονής, την εξασφάλιση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα ή την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Επίσης μπορεί να αναλάβει την διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με την διαγραφή, ακύρωση ή αναστολή αποφάσεων δικαστικής ή διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και αποφάσεων απόρριψης της χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας παραμονής, την υπεράσπιση αλλοδαπών σε περίπτωση αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησής τους σε αστυνομικά τμήματα καθώς να αναλάβει και την σύνταξη τυχόν υπομνημάτων, αιτήσεων και πάσης φύσεως δικογράφων και ένδικων βοηθημάτων προς διοικητικές και αστυνομικές αρχές.
  9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος μπορεί να σας προσφέρει νομικές υπηρεσίες που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως συμμετεχόντων προσώπων στη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων στο διαδίκτυο και τους τρόπους προστασίας αυτών. Ενδεικτικά, ο συνεργάτη μας δικηγόρος μπορεί να σας συνδράμει σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης αλλά και εκπροσώπησης ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών, στη σύνταξη και επιμέλεια νομικών κειμένων, στην εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών όπως π.χ ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή, αλλά και στη σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών.
  10. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΦΟΡΟΙ –ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΕΔΕ.
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος μπορεί να σας συνδράμει πλήρως σχετικά με το Φορολογικό και εν γένει Δημόσιο δίκαιο και να σας βοηθήσει στην επίλυση όλων των υποθέσεων και διαφορών σας με το Δημόσιο (π.χ ζητήματα επιβολής διοικητικών προστίμων, ΕΝΦΙΑ, διαφόρων τελών και φόρων), και να αναλάβει την εκπροσώπησή σας ενώπιον όλων των διοικητικών και φορολογικών αρχών (διοικητικά δικαστήρια, Εφορίες κ.α.), καθώς και τη σύνταξη και κατάθεση πάσης φύσεως υπομνημάτων, αιτήσεων και ενδίκων βοηθημάτων που τυχόν απαιτηθούν (αγωγές, ενστάσεις, ανακοπές ΚΕΔΕ κ.α.).
  11. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
   Η εργατική νομοθεσία ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων και καλύπτει 2 βασικούς τομείς: τις συνθήκες εργασίας (π.χ. ωράριο εργασίας, μερική απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου, απόσπαση εργαζομένων) και την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους για ομαδικές απολύσεις, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λ.π.
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος μπορεί να σας συνδράμει σε πάσης φύσεως ζητήματα που άπτονται των ανωτέρω θεμάτων εργατικού δικαίου (π.χ. καταγγελίες συμβάσεων, απολύσεις και αποζημιώσεις, επιδόματα, εργατικά ατυχήματα, δεδουλευμένα, καθεστώς αδειών κ.α.).
   Επίσης, μπορεί να σας συμβουλεύσει πλήρως σε ζητήματα συνταξιοδότησης (π.χ. αν πληροίτε τις προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεως, καταμέτρηση ενσήμων κ.λ.π.) και να αναλάβει να σας εκπροσωπήσει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την διεκπεραίωση του φακέλου σας και την καταβολή των συνταξιοδοτικών σας παροχών.
  12. ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος μπορεί να σας συνδράμει σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ γειτονικών ιδιοκτησιών και των ιδιοκτητών αυτών, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις μη καταβολής των κοινοχρήστων σε πολυκατοικίες, σε περιπτώσεις αντιδικίας για ακίνητα, όπως είναι οι καταπατήσεις, οι υποθέσεις χρησικτησίας ακινήτων, οι προσβολές της νομής και τα προβλήματα γειτονικού δικαίου (όπως π.χ. ανοχή επισκευών σε γειτονικό ακίνητο, εκπομπή ρύπων από γειτονικό ακίνητο, προστασία από τις εκπομπές θορύβων, οσμών και ρύπων γειτονικών διαμερισμάτων, τήρηση κανονισμών πολυκατοικιών, ζητήματα σταθμεύσεων αυτοκινήτων κ.α.).
  13. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος μπορεί να προσφέρει πλήρεις νομικές συμβουλές και κάλυψη σε Έλληνες κατοίκους εξωτερικού σχετικά με την διεκπεραίωση πάσης φύσεως νομικών υποθέσεων, όπως ενδεικτικά σε αγορές και πωλήσεις ακινήτων (όπως π.χ. διενέργεια ελέγχων τίτλων, τακτοποίηση τίτλων ακινήτων, κ.α.), σε διαχείριση ακινήτων, σε κληρονομικά θέματα (όπως αποδοχές κληρονομίας, έκδοση κληρονομητηρίων, πιστοποιητικά, αποποίηση κληρονομιών κ.α.), σε κτηματολογικά θέματα κ.α. Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σας στην αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα.
  14. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ).
   Ο εξειδικευμένος συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος μπορεί να προβεί για λογαριασμό σας σε μετάφραση πάσης φύσεως νομικών και λοιπών εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικών, πτυχίων, βεβαιώσεων σπουδών, συμβολαίων, πληρεξουσίων κ.α.) από και προς την αγγλική, την γαλλική και την γερμανική γλώσσα.
   μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη εγκλήσεων – μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, προετοιμασία των ποινικών φακέλων και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.